Jak udržet hygienu ve firmě či prodejně (nejen) během pandemie

Máte firmu a řešíte, jak zabezpečit hygienu v kanceláři či výrobní hale kvůli pandemii COVID-19? Provozujete obchod a potřebujete ho vybavit dezinfekčními a hygienickými prostředky?

Následující „checklist“ obsahuje doporučení pro podnikatele[1], která vám pomohou přestát náročné období pokud možno ve zdraví a bez zbytečných problémů s úřady.

Připomínáme, že v rámci B2B spolupráce můžete zakoupit náš sortiment za výhodné velkoobchodní ceny!

1)   Obecná doporučení

medical-mask-5085513_1920

Rozmístěte dávkovače dezinfekce u vstupů, na chodbách atd.

Zajistěte dobrou dostupnost dezinfekčních prostředků pro pravidelnou a bezpečnou hygienu rukou na strategických místech. Potřebovat budete bezdotykový dávkovač, případně i stojan.

TIP: ekonomické řešení nabízí velkoobjemové kanystry Clinely s kvalitní dezinfekcí od českého výrobce.

Dohlížejte na správné nošení roušek

Úkolem zaměstnavatelů a majitelů prodejen je mj. kontrolovat, zda zaměstnanci, zákazníci či návštěvníci dodržují povinnost nošení roušky, respirátoru nebo jiné formy ochrany úst.

Motivujte zaměstnance/zákazníky ke zvýšené hygieně a bezpečnému chování

Krom nošení roušek a mytí rukou doporučte používání ochranných rukavic, omezený kontakt na pracovišti, cestování do práce ve vlastním vozidle apod.

 

Větrejte minimálně 3x denně

Je-li to možné, nezapomeňte kanceláře, prodejnu či dílnu pravidelně a důkladně vyvětrat.

2)     Kancelářská a manažerská pracoviště

startup-594091_1920

Umožněte zaměstnancům pracovat z domova

Home office je nadále preferovanou formou výkonu práce, a jestliže to situace jen trochu dovoluje, nabídněte ji svým pracovníkům.

Upřednostněte on-line komunikaci před osobním setkáváním

Ať už jde o schůzky, porady či každodenní komunikaci, využijte možností internetu, e-mailu, messengeru apod. K dispozici je řada digitálních nástrojů (MS Teams, Zoom, Skype for Business aj.), které umožňují snadnou komunikaci na dálku i pro větší počet účastníků.

Dezinfikujte stoly, kuchyňky i referenční vozidla

Po každé pracovní směně/služební cestě dezinfikujte a vyčistěte podlahy, stoly, židle, tiskárny, kuchyňské a sociální zázemí, jakož i vnitřní prostory aut. Dobře vám k tomu poslouží antibakteriální sprej na předměty.

 

3)     Výrobní haly, dílny a sklady

company-186980_1920

Měření teploty a hygiena rukou před vstupem

Mnohým pracovištím se osvědčilo měřit teplotu na vrátnicích a recepcích s tím, že zaměstnanci s teplotou nad 37,3 stupňů nejsou vpuštěni dovnitř. Vstupní prostory nezapomeňte vybavit dávkovačem dezinfekce.

 

Zajistěte rozestupy 2 metry

Jestliže to pracoviště umožňuje, pokuste se jej strukturovat tak, aby rozestupy mezi pracovníky činily 1,5 nebo ideálně 2 metry.

 

Dezinfikujte stroje, zařízení a pracovní pomůcky

V pravidelných intervalech čistěte a dezinfikujte pracovní náčiní, stroje a další často používané předměty.

 

Omezte kumulaci osob v šatnách, kantýnách a společných prostorách

Shlukování pracovníků můžete předejít vpouštěním strávníků na etapy, mezerami mezi stoly, dodržováním odstupů při výdeji obědů apod.

 

4)   Obchody a prodejny

apples-1841132_1920

Dodržujte platná vládní opatření v oblasti maloobchodu a služeb

Jejich aktuální znění najdete na portále vlada.cz.

 

Provádějte režimový úklid a dezinfekci prodejny

Důkladnému a pravidelnému čištění a dezinfekci je třeba podrobit podlahu, regály se zbožím, pokladnu, nákupní košíky a vozíky, pulty a další součásti obchodu.

 

Vybavte prodavače a personál ochrannými prostředky

Prodavači slouží „v první linii“ a kvůli intenzivnímu kontaktu se zákazníky jsou vystaveni vyššímu riziku nákazy. Provozovatelé by proto měli personálu zajistit roušky a v ideálním případě obličejový štít nebo respirátor pro silnější ochranu.

 

Poskytněte svým zákazníkům maximum bezpečí

U vstupu do prodejny umístěte dávkovač s dezinfekcí a pravidelně ji doplňujte. Mějte k dispozici dostatek jednorázových rukavic nebo sáčků pro manipulaci se zbožím. Dbejte na dodržování rozestupů ve frontách a povoleného počtu osob v místnosti.

 

[1] Při tvorbě článku jsme čerpali informace mj. z dokumentu „Hygienická opatření ve firmách v souvislosti s COVID-19 riziky“ vydaného Svazem průmyslu a dopravy České republiky.