Zenco BOZP s.r.o. - bezpečnost práce a požární ochrana

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygieny potravin a požární ochrany neexistuje kompromis. Pro firmy v Ostravě a okolí je to dvojí závazek, který se stává klíčem k úspěchu. A když hledáte spolehlivého partnera pro BOZP, HACCP a požární ochranu v Ostravě, Zenco BOZP s.r.o. je tím pravým výběrem.

Historie Zenco BOZP s.r.o. 

Zenco BOZP s.r.o. je společnost s dlouholetou historií v oblasti BOZP, HACCP a požární ochrany. Byla založena s vizí poskytovat komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, hygieny potravin a požární ochrany pro firmy v Ostravě a okolí. Od svého vzniku se stala významným hráčem na trhu, díky svým odborným znalostem, zkušenostem a oddanosti zajištění bezpečnosti a kvality.

BOZP, HACCP a požární ochrana

Zenco BOZP s.r.o. nabízí široký záběr služeb v oblasti BOZP, HACCP a požární ochrany. Naši specialisté mají bohaté zkušenosti v těchto oblastech a dokáží vám poskytnout řešení na míru vašim potřebám. Bezpečnost práce, hygiena potravin a požární ochrana jsou pro nás prioritou, a proto poskytujeme komplexní služby, které zahrnují:
  • Vypracování BOZP dokumentace: Pomáháme firmám vytvořit a udržovat všechny potřebné dokumenty pro BOZP, včetně bezpečnostních pokynů, plánů evakuace a dalších.

  • Školení zaměstnanců: Poskytujeme odborná školení pro zaměstnance, která zahrnují znalosti o bezpečnosti práce a prevenci rizik.

  • Konzultace a audit BOZP: Naši odborníci provádějí konzultace a audity, které pomáhají firmám identifikovat a odstranit bezpečnostní nedostatky.

  • Analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP): Pomáháme firmám v potravinářském průmyslu s implementací a udržováním systému HACCP, který je klíčový pro zajištění bezpečnosti potravin.

  • Požární ochrana: Zajišťujeme kompletní požární ochranu, včetně vypracování požární dokumentace, školení zaměstnanců a kontrol požární bezpečnosti.

Zastoupení u kontrol OIP, KHS a HZS

Zenco BOZP s.r.o. není jen spolehlivým partnerem v oblasti BOZP, HACCP a požární ochrany, ale také zastupuje firmy při kontrolách OIP (Odbor inspekce práce), KHS (Krajská hygienická stanice) a HZS (Hasičský záchranný sbor). Tím vám poskytujeme další úroveň důvěry a jistoty při jakékoli inspekci. Díky našim odborným znalostem a zkušenostem v těchto oblastech můžete mít jistotu, že výsledek inspekce bude pro vás co nejvíce příznivý.

Certifikovaní odborníci na BOZP, PO, HACCP

BOZP, HACCP a požární ochrana jsou oblasti, kde je dodržování předpisů klíčové. Naši odborníci jsou seznámeni s místními i národními předpisy a zajistí, že vaše firma je v souladu s požadavky. Tím vám umožníme eliminovat rizika a předejít pokutám a dalším problémům, které mohou vzniknout v důsledku nedodržování předpisů.

BOZP, PO a HACCP na míru

Každý podnik má své specifické potřeby. S námi dostanete individuální řešení BOZP, HACCP a požární ochrany, které bude zohledňovat vaše odvětví a pracovní prostředí. Naši odborníci provedou důkladnou analýzu vašich potřeb a připraví plán, který je přesně přizpůsoben vaší firmě.

Prevence rizik se Zenco BOZP s.r.o.

Ostrava je známá nejen pro svůj průmysl, ale také pro výrobu potravin a potřebu požární ochrany. BOZP, HACCP a požární ochrana jsou klíčovými prvky péče o zaměstnance, zákazníky a ochranu majetku. S Zenco BOZP s.r.o. máte jistotu, že vaše firma je chráněna před riziky a zajišťuje vysokou kvalitu produktů. Začněte partnerství s námi a vaše BOZP, HACCP a požární ochrana potřeby budou v dobrých rukou. Nezáleží na tom, zda jste v průmyslu, potravinářském průmyslu nebo jiném odvětví, můžeme vám pomoci zlepšit bezpečnost a kvalitu vašich pracovních procesů.