Pulzní oxymetr - co to je a proč by neměl chybět v domácí lékarničce

Vedle roušek, respirátorů či teploměrů jsou to právě oxymetry, které Češi v časech pandemie kupovali do domácích lékárniček. Tento přístroj umí včas upozornit na pokles kyslíku v krvi, a tím zachránit nemocné s těžkým průběhem covidu-19. Používání oxymetru je přitom jednoduché a zvládne ho i laik.

V tomto příspěvku se zaměříme na to, jak oxymetr funguje a proč se vám bude hodit (nejen) při onemocnění koronavirem.

Oxymetr zachraňuje životy při nedostatku kyslíku v krviphoto-1615486511262-c7b5c7f42b14_adobespark (1)

Nejprve si vysvětlíme, jak vlastně probíhá přenos kyslíku v lidském těle. Hlavní roli hraje hemoglobin, krevní barvivo, které zajišťuje transport kyslíku z plic do tkání a celého organismu. Mluvíme o tzv. saturaci neboli nasycenosti krve kyslíkem (SpO2), jejíž hodnota se vyjadřuje procentuálně.

Pokud onemocníte koronavirem nebo trpíte chorobami, jež způsobují dýchací potíže, jako je astma, je vhodné saturaci pravidelně měřit. Tyto nemoci totiž ovlivňují přenos kyslíku a mohou zapříčinit jeho výraznější pokles, kdy je na místě volat lékařskou pomoc.

Jak poznat nebezpečný pokles kyslíku

U zdravého člověka se saturace krve kyslíkem pohybuje v rozmezí od 95 do 99 %, přičemž u starších osob jsou v normě i hodnoty kolem 93 %. Zbystřit a zvýšit frekvenci kontrol bychom měli, jestliže hodnoty klesnou na 90–94 %. Při poklesu pod 90 % je dobré neváhat a kontaktovat záchrannou službu. Kontinuální pokles totiž může vést až ke ztrátě vědomí a potažmo i ohrožení na životě.

Jak s pomocí oxymetru měřit okysličení krve

K prevenci těchto komplikací – např. při těžším průběhu covidu-19 – slouží prstový pulzní oxymetr. Drobné zařízení přichytíte na prst a to pak s pomocí infračerveného a červeného paprsku snímá průchodnost prokrvené tkáně, čímž stanovuje procentuální podíl hemoglobinu. Displej oxymetru zobrazuje procentuální hodnotu SpO2 mezi 70 až 99 %. Stačí tedy vložit ukazováček, zapnout přístroj a sledovat naměřený údaj. Měření s oxymetrem je snadné, rychlé, bezbolestné a provádí se jak u dospělých, tak u dětí.

Oxymetr zkontroluje i váš tep a perfuzní index

Oxymetr z našeho e-shopu dále měří tepovou frekvenci, tj. rychlost srdečního tepu. Ta se udává v počtu tepů za minutu (BPM) ve škále od 25 do 250 BPM. Průměrné klidové hodnoty u zdravých jedinců vypadají následovně:

  • muži – 72 tepů za minutu
  • ženy – 76 tepů za minutu

 

U sportovců bývají tyto hodnoty nižší, při stresu či zátěži organismu naopak stoupají.

A konečně poslední funkcí oxymetru je měření tzv. perfuzního indexu, jenž vyjadřuje podíl okysličené krve, která přichází s každým srdečním tepem, na celkové množství krve přítomné v končetině. Sledování této veličiny bude zajímat spíše zdravotníky, ale stojí za to zmínit, že obvyklé hodnoty se pohybují mezi 1 až 20.

Oxymetr dále disponuje OLED displejem, má kompaktní velikost a k jeho používání stačí dvě alkalické baterie 1,5 V. Součástí balení je přehledný návod k použití v češtině.

Koupit oxymetr