SANIT all Profi-N - dezinfekce povrchů a ploch nepěnivá 5000 ml

 
Efekt lupa
 
 • 1 z 2

SANIT all Profi-N - dezinfekce povrchů a ploch nepěnivá

 • polymerová dezinfekce
 • eliminuje bakterie a viry
 • bez poškození materiálu
 • obsah: 5 litrů
Dostupnost Skladem (7 ks)
Cena 577,69 Kč bez DPH
699 Kč    
Kód produktu SAN_PRO_N_5000ML
Značka SANIT all
Kategorie Čisticí prostředky
 

SANIT all Profi-N nepěnivý je určen k mytí nesavých povrchů-podlahy, pracovní plochy. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností.

 • nepoškozuje ošetřované materiály
 • eliminuje široké spektrum mikroorganismů
 • baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkové účinky
 • neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky.
 • nemá vedlejší účinky
 • použití: všechny typy podlah a povrchů (umakart, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník)
 • Upozornění - jedná se o dráždivou látku
 • nehořlavý

 
Bezpečnost: Před použitím čtěte bezpečnostní list. Používejte biocid bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Dávkování: Běžné dávkování 30 - 60 ml/10 litrů vody. Při vysokém znečištění 60 - 120ml /10 litrů vody

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list


CZ_HP_banner_velkoobchod

Hmotnost 5.22 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.